Bop là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ diendantocdep.net.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.
Bạn đang xem: Bop là gì

Notably, the students & staff composed all the material on which the improvisations were based, including the bop piece.
His ultimate commitment to lớn bop practice represents the culmination of numerous stylistic choices made over the course of many years of musical activity.
By the 1960s, bop had become the new jazz orthodoxy & would subsequently be opposed to lớn " miễn phí jazz" và, later, fusion.
Reserved for post-bop players, it signifies contempt for the apparent unwillingness, or inability to lớn play bebop.
I am aware that it is misleading, particularly in hard bop & post bop jazz, lớn conceive or "hear" melody and harmony in this "either-or" way.
The values advanced are those of a culture of spontaneity embodied in " " spontaneous bop prosody, " " emphasising the possibilities of action và interraction within established corporate structures.
The social worker refused khổng lồ detain the patient, who then went outside & bopped the social worker on the head.
Bebop was developed in the early và mid-1940s, later evolving into styles like hard bop và không tính phí jazz.
The sh closely resembles the sound of brushes, common in the bop era, on drum heads; the ah vowel resonates similarly to the bass drum.
Các ý kiến của các ví dụ ko thể hiện ý kiến của những biên tập viên diendantocdep.net diendantocdep.net hoặc của diendantocdep.net University Press tuyệt của các đơn vị trao giấy phép.


Xem thêm: Những Kiểu Tóc Mái Thưa Đẹp Phù Hợp Với Mọi Gương Mặt Hot Nhất Hiện Nay

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn diendantocdep.net English diendantocdep.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Dầu Gội Nhuộm Tóc Hàn Quốc (Hộp 10 Gói X 30Ml ), Dầu Gội Nhuộm Tóc Phủ Bạc Nhân Sâm Hàn Quốc

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến thức bổ ích