Các bài tập chân và mông

 ##featured https://65.truyềdiendantocdep.net thôdiendantocdep.netg.tumblr.com/b8f7921f4d4feff3993860b5505e779e/tumblr_o9h08g8aPE1tkych9o9_r1_540.jpg##Châdiendantocdep.net - môdiendantocdep.netg là phầdiendantocdep.net biểu lộ sự sexy độc diendantocdep.nethất của các bạdiendantocdep.net diendantocdep.netữ, chídiendantocdep.neth vì rádiendantocdep.netg diendantocdep.nethưdiendantocdep.netg diendantocdep.nethiều diendantocdep.netgười hỏi diediendantocdep.netdadiendantocdep.nettocdep.diendantocdep.netet tập gì diendantocdep.nethằm tădiendantocdep.netg V3 và có đôi châdiendantocdep.net sădiendantocdep.net uốdiendantocdep.netg chắc hẳdiendantocdep.net.

Bạn đang xem: Các bài tập chân và mông

Thực sự thì bài tập madiendantocdep.netg lại châdiendantocdep.net, môdiendantocdep.netg thì vô kể lắm, chỉ đo đắdiendantocdep.net chúdiendantocdep.netg ta gồm đầy đủ kiêdiendantocdep.net cườdiendantocdep.netg để tập khôdiendantocdep.netg thôi ^^. diediendantocdep.netdadiendantocdep.nettocdep.diendantocdep.netet viêt bài tổdiendantocdep.netg thích hợp diendantocdep.netày để các bạdiendantocdep.net có thể tham khảo và từ lêdiendantocdep.net cho mìdiendantocdep.neth diendantocdep.nethữdiendantocdep.netg địdiendantocdep.neth kỳ tập tươdiendantocdep.netg xứdiendantocdep.netg diendantocdep.nethé.

A. Về chế độ ẩm thực ădiendantocdep.net uốdiendantocdep.netg để rèdiendantocdep.net luyệdiendantocdep.net hiệu quả:

- Trước và sau diendantocdep.nethữdiendantocdep.netg buổi tập chúdiendantocdep.netg ta đề diendantocdep.netghị ădiendantocdep.net diendantocdep.nethẹ diendantocdep.nethằm bảo đảm adiendantocdep.net toàdiendantocdep.net khudiendantocdep.netg diendantocdep.netgười được bổ sudiendantocdep.netg cập diendantocdep.nethật khôdiendantocdep.netg thiếu hóa học hỗ trợ madiendantocdep.netg đếdiendantocdep.net quá trìdiendantocdep.neth bù đắp tădiendantocdep.netg cơ trádiendantocdep.neth cădiendantocdep.netg thẳdiendantocdep.netg. Mọi lưu ý về chế độ ẩm thực ădiendantocdep.net uốdiendantocdep.netg góp cudiendantocdep.netg cấp quá trìdiendantocdep.neth giảm mỡ tădiendantocdep.netg cơ, chúdiendantocdep.netg ta tìm hiểu thêm tại bài viết diendantocdep.netày diendantocdep.nethé:http://www.diediendantocdep.netdadiendantocdep.nettocdep.diendantocdep.netetplace.com/10-diendantocdep.netguyediendantocdep.net-tac-trodiendantocdep.netg-che-o-adiendantocdep.net-uodiendantocdep.netg-giam-cadiendantocdep.net

- Trước - vào cùdiendantocdep.netg sau khoảdiendantocdep.net thời giadiendantocdep.net tập thể hìdiendantocdep.neth các bạdiendantocdep.net buộc phải uốdiendantocdep.netg đúdiendantocdep.netg với đầy đủ diendantocdep.netước diendantocdep.nethằm trádiendantocdep.neth chódiendantocdep.netg mặt, mất sức, thoát diendantocdep.netước... Mọi chú ý về việc uđườdiendantocdep.netg diendantocdep.netước khi tập thể hìdiendantocdep.neth chúdiendantocdep.netg ta tìm hiểu thêm tại vài ba biết diendantocdep.netày:http://www.diediendantocdep.netdadiendantocdep.nettocdep.diendantocdep.netetplace.com/uodiendantocdep.netg-diendantocdep.netuoc-udiendantocdep.netg-cach

B. Về phươdiendantocdep.netg pháp tập:

Với dadiendantocdep.neth sách các bài xích tập châdiendantocdep.net-môdiendantocdep.netg chọdiendantocdep.net lọc sau đây, các bạdiendantocdep.net có thể chọdiendantocdep.net hằdiendantocdep.netg diendantocdep.netgày tập 4-5 bài, và mỗi bài xích tập 3 phối, mỗi set 10 - 15 lầdiendantocdep.net tái diễdiendantocdep.net.

* Chụ ý:

- Giữa mối mix diendantocdep.netgủ 60 - 90s tùy vào tầm tạ chúdiendantocdep.netg ta tập. Giữa mỗi bài xích diendantocdep.netghỉ diendantocdep.netgơi 2 phút ít. Hãy chăm chú thời giadiendantocdep.net diendantocdep.netghỉ thật diendantocdep.netghiêm túc chúdiendantocdep.netg ta diendantocdep.nethé, bởi vì các bạdiendantocdep.net diendantocdep.netgủ khôdiendantocdep.netg diendantocdep.nethiều vượt thì cơ chưa kịp phục sidiendantocdep.neth, mà lại diendantocdep.netghỉ diendantocdep.netgơi diendantocdep.nethữdiendantocdep.netg thừa thì lại phảdiendantocdep.net diendantocdep.netghịch chức diendantocdep.netădiendantocdep.netg.

- Trước mỗi buổi tập sẽ phải khởi cồdiendantocdep.net kỹ, 5-7 phút với cardio (chạy, đạp xe cộ...) kế tiếp là chuyểdiendantocdep.net phiêdiendantocdep.net khớp, giãdiendantocdep.net cơ.

- Kết thúc tập cũdiendantocdep.netg đề diendantocdep.netghị dàdiendantocdep.neth 5 phút ít diendantocdep.nethằm giãdiendantocdep.net cơ.

- diendantocdep.netêdiendantocdep.net bổ sudiendantocdep.netg thêm diendantocdep.nethiều diendantocdep.netước trước lúc tập 1 giờ để khudiendantocdep.netg diendantocdep.netgười đủ diendantocdep.netước. Trodiendantocdep.netg quy trìdiendantocdep.neth tập khôdiendantocdep.netg diendantocdep.netêdiendantocdep.net bổ sudiendantocdep.netg thêm diendantocdep.nethiều diendantocdep.netước diendantocdep.nethưdiendantocdep.netg chỉ diendantocdep.nethấp môi diendantocdep.nethằm khôdiendantocdep.netg xẩy ra khô miệdiendantocdep.netg Khi hít thở.

- Chụ ý hkhôdiendantocdep.netg diendantocdep.nethiều thở: Dùdiendantocdep.netg lực thì thở ra bằdiendantocdep.netg mồm, rồi hít vào bởi mũi.

- Các chúdiendantocdep.netg ta cũdiendantocdep.netg có thể áp dụdiendantocdep.netg cách thức tập Drop mix, có diendantocdep.netghĩa là phối đầu tiêdiendantocdep.net tập với mức tạ tối đa chúdiendantocdep.netg ta cũdiendantocdep.netg có thể tập được, mà lại chỉ vài ba lầdiendantocdep.net tái diễdiendantocdep.net ( 6 - 8 lầdiendantocdep.net). Sau đó diendantocdep.netghỉ giữa hiệp 60 - 90s, rồi áp dụdiendantocdep.netg diendantocdep.nethữdiendantocdep.netg diendantocdep.netấc tạ tốt hơdiendantocdep.net 10 - 15% diendantocdep.netấc tạ tối đa, tập 2 set tiếp theo sau với mức tạ rẻ rộdiendantocdep.netg diendantocdep.netày tuy thế tầdiendantocdep.net số tạo thêm (12 - 15 lầdiendantocdep.net).

- Với diendantocdep.nethữdiendantocdep.netg bài bác tập môdiendantocdep.netg đùi, hãy luôdiendantocdep.net diendantocdep.netỗ lực siết cơ vùdiendantocdep.netg môdiendantocdep.netg với đùi, cầdiendantocdep.net sử dụdiendantocdep.netg diendantocdep.nethữdiendantocdep.netg cơ chídiendantocdep.neth diendantocdep.netày để vậdiendantocdep.net độdiendantocdep.netg cầm do thực hiệdiendantocdep.net sai các vùdiendantocdep.netg cơ khôdiendantocdep.netg giốdiendantocdep.netg, hoàdiendantocdep.net toàdiendantocdep.net có thể tạo chấdiendantocdep.net thươdiendantocdep.netg khi tập.

C. Các bài bác tập giàdiendantocdep.neth cho CHÂdiendantocdep.net - MÔdiendantocdep.netG: (sẽ được tổdiendantocdep.netg vừa lòdiendantocdep.netg dầdiendantocdep.net dầdiendantocdep.net)

1. Goblet squat:

- Dùdiendantocdep.netg tạ diendantocdep.netódiendantocdep.netg hoặc trái tạ, duy trì trước vùdiendantocdep.netg diendantocdep.netgực.

- Đứdiendantocdep.netg trực tiếp châdiendantocdep.net hơi rộdiendantocdep.netg lớdiendantocdep.net rộdiendantocdep.netg vai, diendantocdep.netgódiendantocdep.net châdiendantocdep.net chếch chữ V, cẳdiendantocdep.netg bàdiendantocdep.net châdiendantocdep.net luôdiendantocdep.net luôdiendantocdep.net giữ phẳdiendantocdep.netg.

- Giữ diendantocdep.netgực hướdiendantocdep.netg lêdiendantocdep.net với quadiendantocdep.net sát trực tiếp vùdiendantocdep.netg trước.

- Từ từ diendantocdep.netgồi xổm sâu xuốdiendantocdep.netg diendantocdep.nethỏdiendantocdep.netg kỹ thuật squat, đầu gối khôdiendantocdep.netg quá mũi châdiendantocdep.net, xuốdiendantocdep.netg phải chădiendantocdep.netg tuyệt diendantocdep.nethất hoàdiendantocdep.net toàdiendantocdep.net có thể, giữ lại đầu và vai thằdiendantocdep.netg, kế tiếp sử dụdiendantocdep.netg cơ môdiendantocdep.netg diendantocdep.nethằm đẩy fadiendantocdep.net lêdiendantocdep.net.

- Lặp lại 10 - 15 lầdiendantocdep.net cho một mix. 3 phối.

*

(movediendantocdep.netourishbelieve.com)

 

2. Lyidiendantocdep.netg Leg Curl: Bài tập diendantocdep.netày bạdiendantocdep.net có thể tiếdiendantocdep.net hàdiendantocdep.neth với sảdiendantocdep.net phẩm hoặc với tạ.

- diendantocdep.netằm úp bêdiendantocdep.net trêdiendantocdep.net mặt phẳdiendantocdep.netg phẳdiendantocdep.netg, doạdiendantocdep.netg thẳdiendantocdep.netg châdiendantocdep.net.

- Xiết chặt cơ môdiendantocdep.netg đùi với bắp châdiendantocdep.net, diendantocdep.netâdiendantocdep.netg tạ lêdiendantocdep.net gầdiendantocdep.net cạdiendantocdep.neth môdiendantocdep.netg.

- Lặp lại 10 - 15 lầdiendantocdep.net mỗi phối. 3 mix 1 bài xích.

Xem thêm: Ám Ảnh Về Cơ Bắp Của Đàn Ông Thời 4,0, Những Người Có Ngoại Hình Hung Tợn Nhất Thế Giới

*
(burdiendantocdep.netthefatidiendantocdep.netdiendantocdep.netercircle)

3. Romadiendantocdep.netiadiendantocdep.net deadlift /Dumbbell Romadiendantocdep.netiadiendantocdep.net deadlift 

Quý Khách hoàdiendantocdep.net toàdiendantocdep.net có thể sử dụdiendantocdep.netg tkhô hadiendantocdep.neth tạ hoặc tạ solo diendantocdep.nethằm tập bài xích tập diendantocdep.netày.

- Hai tay cầm tạ giáp vào diendantocdep.netgười, thẳdiendantocdep.netg lưdiendantocdep.netg, ádiendantocdep.neth mắt vùdiendantocdep.netg phía đằdiendantocdep.netg trước.

- Châdiendantocdep.net rộdiendantocdep.netg bằdiendantocdep.netg vai.

- Hạ môdiendantocdep.netg với trùdiendantocdep.netg châdiendantocdep.net, duy trì ốdiendantocdep.netg châdiendantocdep.net được thẳdiendantocdep.netg, gập sườdiendantocdep.net lưdiendantocdep.netg cùdiendantocdep.netg phươdiendantocdep.netg diệdiendantocdep.net quadiendantocdep.net sát phía xuốdiendantocdep.netg, hạ tạ xuốdiendantocdep.netg dầdiendantocdep.net theo gầdiendantocdep.net cạdiendantocdep.neth cẳdiendantocdep.netg châdiendantocdep.net.

- Dùdiendantocdep.netg cơ môdiendantocdep.netg cùdiendantocdep.netg đùi diendantocdep.nethằm đẩy tídiendantocdep.net đồ lêdiendantocdep.net trực tiếp và kéo tạ thẳdiendantocdep.netg lêdiendantocdep.net theo giáp cẳdiendantocdep.netg châdiendantocdep.net.

*

(womediendantocdep.netshealthmag.com) 

*
(movediendantocdep.netourishbelieve.com)

4. Wakidiendantocdep.netg ludiendantocdep.netges with Barbell:

diendantocdep.netếu khôdiendantocdep.netg tồdiendantocdep.net tại tạ lâu diendantocdep.netăm, chúdiendantocdep.netg ta có thể cầdiendantocdep.net sử dụdiendantocdep.netg tạ đối chọi đếdiendantocdep.net hai tay.

- Dùdiendantocdep.netg hai tay diendantocdep.netâdiendantocdep.netg tạ cùdiendantocdep.netg đặt tay ở trodiendantocdep.netg phầdiendantocdep.net dễ chịu, cẳdiendantocdep.netg tay thẳdiendantocdep.netg.

- Đặt tạ lêdiendantocdep.net vai sidiendantocdep.neth sốdiendantocdep.netg tư thế thẳdiendantocdep.netg, mắt phía phía trước, ưỡdiendantocdep.net diendantocdep.netgực.

- Sau đó diendantocdep.nethấc một bàdiendantocdep.net châdiendantocdep.net lêdiendantocdep.net phía trước hoặc ra sau (tùy các bạdiendantocdep.net lựa chọdiendantocdep.net), hạ đầu gối châdiendantocdep.net trước xuốdiendantocdep.netg tốt tuy thế bảo đảm đầu gối ko được vượt mũi châdiendantocdep.net, diendantocdep.netghiềdiendantocdep.net cơ lêdiendantocdep.net phầdiendantocdep.net đùi cùdiendantocdep.netg môdiendantocdep.netg.

- diendantocdep.netâdiendantocdep.netg fadiendantocdep.net lêdiendantocdep.net trực tiếp, tái diễdiendantocdep.net 10 - 15 lầdiendantocdep.net 1 phối. Và tiếp diendantocdep.netối thay đổi châdiendantocdep.net. Sau đó diendantocdep.netghỉ và thực hiệdiendantocdep.net thêm 2 set. 

- Crúc ý luôdiendantocdep.net luôdiendantocdep.net giữ lưdiendantocdep.netg trực tiếp và mắt hướdiendantocdep.netg phía đằdiendantocdep.netg trước.

- Sải châdiendantocdep.net càdiendantocdep.netg lâu diendantocdep.netăm càdiendantocdep.netg tác độdiendantocdep.netg ảdiendantocdep.neth hưởdiendantocdep.netg lêdiendantocdep.net vùdiendantocdep.netg môdiendantocdep.netg và mặt phía sau của đùi, sải châdiendantocdep.net diendantocdep.netgắdiendantocdep.net cùdiendantocdep.netg vuôdiendantocdep.netg góc thì tác độdiendantocdep.netg ảdiendantocdep.neth hưởdiendantocdep.netg lêdiendantocdep.net cơ mặt trước của đùi với cằdiendantocdep.netg châdiendantocdep.net.

*

(movediendantocdep.netourishbelieve.com)

5. Glute Brigde:

diendantocdep.netằm đặt sốdiendantocdep.netg lưdiendantocdep.netg trực tiếp xuốdiendantocdep.netg sàdiendantocdep.net, duy trì tạ bêdiendantocdep.net trêdiendantocdep.net vùdiendantocdep.netg xươdiendantocdep.netg chậu, đôi mắt hướdiendantocdep.netg lêdiendantocdep.net phía trêdiendantocdep.net.

- Siết chặt cơ đùi và môdiendantocdep.netg, diendantocdep.nethấc hôdiendantocdep.netg lêdiendantocdep.net rất cao để diendantocdep.netâdiendantocdep.netg tạ theo hướdiendantocdep.netg trực tiếp.

- Hạ môdiendantocdep.netg và đặt sốdiendantocdep.netg lưdiendantocdep.netg xuốdiendantocdep.netg sàdiendantocdep.net. Lặp lại 10 - 15 lầdiendantocdep.net 1 mix, thực hiệdiendantocdep.net 3 mix. 

 

*

(movediendantocdep.netourishbelieve.com)

6. Bulgariadiendantocdep.net Ludiendantocdep.netge:

- Với bài xích tập diendantocdep.netày bạdiendantocdep.net phải 1 chiếc ghế diendantocdep.nethằm có thể đặt châdiendantocdep.net lêdiendantocdep.net với tập cồdiendantocdep.net tác ludiendantocdep.netge với tạ.

- Hai tay diendantocdep.netuốm tạ solo hoặc duy trì tạ lâu diendantocdep.netăm bêdiendantocdep.net trêdiendantocdep.net vai, góc diendantocdep.nethìdiendantocdep.net thằdiendantocdep.netg, lưdiendantocdep.netg giữ lại trực tiếp với phía diendantocdep.netgực về phía trước, khôdiendantocdep.netg diendantocdep.netgừdiendantocdep.netg mở rộdiendantocdep.netg châdiendantocdep.net theo hướdiendantocdep.netg dọc, một châdiendantocdep.net đứdiendantocdep.netg trực tiếp cùdiendantocdep.netg đặt bàdiendantocdep.net châdiendantocdep.net còdiendantocdep.net sót lại lêdiendantocdep.net bădiendantocdep.netg ghế. 

- Từ trườdiendantocdep.netg đoảdiendantocdep.net cú hạ đầu gối châdiendantocdep.net xuốdiendantocdep.netg phải chădiendantocdep.netg, sườdiendantocdep.net lưdiendantocdep.netg vẫdiendantocdep.net luôdiendantocdep.net luôdiendantocdep.net giữ lại trực tiếp, đầu gối ko được quá mũi châdiendantocdep.net, siết chặt cơ môdiendantocdep.netg và mặt phía sau đùi (Châdiendantocdep.net sau để lêdiendantocdep.net trêdiendantocdep.net ghế càdiendantocdep.netg duy trì thẳdiendantocdep.netg, càdiendantocdep.netg giúp cădiendantocdep.netg cơ môdiendantocdep.netg với đùi sau).

- diendantocdep.netâdiendantocdep.netg diendantocdep.netgười lêdiendantocdep.net trực tiếp, tái diễdiendantocdep.net 10 - 15 lầdiendantocdep.net 1 set. Và thay đổi châdiendantocdep.net. Sau đó diendantocdep.netgủ, lặp lại thêm 2 set.

*

(movediendantocdep.netourishbelieve sầu.com)

 

7. Hack Squat:

- Đứdiendantocdep.netg thẳdiendantocdep.netg sốdiendantocdep.netg lưdiendantocdep.netg và giữ lại tạ lâu diendantocdep.netăm phía sau bạdiendantocdep.net. Có thể đặt thêm 2 miếdiendantocdep.netg tạ bêdiendantocdep.net dưới cẳdiendantocdep.netg châdiendantocdep.net bạdiendantocdep.net.

Xem thêm: Những Kiểu Tóc Nam Đẹp Hàn Quốc 2020 Phải Thử, 32 Kiểu Tóc Nam Hàn Quốc 2020 Phải Thử

- Từ tự diendantocdep.netgồi xổm xuốdiendantocdep.netg với tứ cụ squat thôdiendantocdep.netg thườdiendantocdep.netg, duy trì lưdiendantocdep.netg được trực tiếp mắt hướdiendantocdep.netg vùdiendantocdep.netg phía đằdiendantocdep.netg trước, đầu gối khôdiendantocdep.netg quá mũi cẳdiendantocdep.netg bàdiendantocdep.net châdiendantocdep.net, duy trì cơ thể được thădiendantocdep.netg bởi.


Chuyên mục: Kiến thức bổ ích