Crunch là gì

khổng lồ crush hard food loudly between the teeth, or khổng lồ make a sound as if something is being crushed or broken:
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự diendantocdep.net.

Bạn đang xem: Crunch là gì

Học những từ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.

Xem thêm: Tiếng Anh Và Chuyện “ Vòng 3 Là Gì ? Công Thức Tình Vòng Ngực, Eo V


an exercise in which you lie on your baông chồng on the floor with your knees bent & your feet flat on the floor, & then raise your head và shoulders:
khổng lồ crush hard food loudly between the teeth, or lớn make a sound as if something is being crushed or broken:
a crunch happens/occurs The crunch occurred because irresponsible lending led to a huge debt bubble.

Xem thêm: Tóc Ngắn Tỉa So Le - 30 Kiểu Tóc Tỉa Layer Đẹp Nhất 2020


Numerous agencies are starting khổng lồ feel the crunch from operating for four months at or below last year"s levels.
No one ever plans for the crunches; if we look back at economic history, people did not seem them coming & plan accordingly.
A grotesque looking automaton that looked like several steel sheets had been crunched together khổng lồ form a humanoid appearance.
Similar khổng lồ a half-tracked dune buggy, it has a pair of crunching spiked wheels at the front that lift on a single arm.
Supercomputers are used for scientific và engineering problems (high-performance computing) which are data crunching & number crunching, while mainframes are used for transaction processing.
Các ý kiến của những ví dụ không bộc lộ quan điểm của những biên tập viên diendantocdep.net diendantocdep.net hoặc của diendantocdep.net University Press tuyệt của các đơn vị cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập diendantocdep.net English diendantocdep.net University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến thức bổ ích